Image Alt

Kontakt

Kontakt z Fundacją Serce Dla Serc

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją

Fundacja SERCE DLA SERC
Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251, lok. 1.134,
92-213 Łódź

NIP 7282831683, KRS 0000742033
Konto: 87 1020 3352 0000 1102 0245 3249

tel. +48 662 000 336
fundacja@sercedlaserc.pl

Kontakt z zespołem

Olga Karolina Tobiańska
Prezes Zarządu Fundacji
e-mail: karolina.tobianska@sercedlaserc.pl

Elżbieta Jóźwiak
Asystentka Zarządu
tel. kom. 662 000 336
e-mail: fundacja@sercedlaserc.pl

Polityka Prywatności (RODO)

Uprzejmie informujemy, że jeżeli Pan / Pani wyśle do nas e-maila na powyższy adres i przekaże nam swoje dane osobowe, ich administratorem będzie Fundacja Serce dla Serc CSK UM w Łodzi, ul. Pomorska 251 lok. 1.134 (Fundacja Serce dla Serc)
Przesłanie wiadomości na podany adres e-mail będzie rozumiane jako zgoda na przetwarzanie podanych w niej danych osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie/opinię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (w szczególności w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami).

Odbiorcami przetwarzanych przez Fundację Serce dla Serc CSK UM w Łodzi danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Fundacji Serce dla Serc oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w Fundacji Serce dla Serc. Dane osobowe podane w wiadomości będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne.

W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do przekazanych nam danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody lub realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: fundacja@sercedlaserc.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).