Image Alt

Zarząd i Rada

Zapraszamy do zapoznania się z osobami tworzącymi fundację

Zarząd Fundacji

Sprawdź, kto zasiada w zarządzie fundacji

karolina.tobianska@sercedlaserc.pl

FUNDATOR ZAŁOŻYCIEL I Przedsiębiorca

Ekonomista – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz wielu szkoleń z zakresu wybranych technik zarządzania i modelu doskonalenia jakości. Od 1992 r współwłaścicielka lub właścicielka firm z branży chemicznej i budowlanej. Jedna z pierwszych kobiet w Łodzi realizujących projekty deweloperskie. Od lat z sukcesem i satysfakcją związana z łódzkim rynkiem nieruchomości. Była prezes Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów – oddziału łódzkiego, aktywna uczestniczka Łódzkiej Loży Kobiet Biznesu, członkini Międzynarodowego Forum Kobiet, członkini Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Miłośniczka potencjału i rozwoju Ziemi Łódzkiej, aktywnie wspierająca Impresariat Muzeum Historii Miasta Łodzi, oraz inne projekty kulturalno – biznesowe jak np. Kultura – Nauka – Biznes w Łódzkiem. Od wielu lat działa aktywnie na rzecz promowania przedsiębiorczości i kreatywności kobiet. Wyznawczyni idei, że myśl kreuje rzeczywistość.

Przewod. Zgromadz. Fundatorów Założyciel

Rada Fundacji

Sprawdź, kto zasiada w radzie fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji ZAŁOŻYCIEL I Lekarz kardiolog

Współzałożyciel fundacji. Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz zajmuje stanowisko Kierownika Kliniki Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Medycznego, znany lekarz, kardiolog, naukowiec. Autor wielu prac z dziedziny elektrokardiologii i kardiologii. Członek Zarządu międzynarodowych towarzystw kardiologicznych – min. International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Prezes obecnej kadencji Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Twórca i obecny kierownik pierwszej w województwie łódzkim specjalistycznej Kliniki zajmującej się leczeniem pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Organizator i wykładowca wielu szkoleń, sympozjów i konferencji – polskich i zagranicznych.

Wiceprzewodniczący Rady Przedsiębiorca

Tomasz Kona – absolwent Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. W 1991 r. założył w Łodzi pierwsze komercyjne studio Radio Manhattan. Współzałożyciel firmy deweloperskiej Virako. Aktywny inwestor deweloperski na terenie Łodzi i Warszawy.

Członek rady Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Centrum Filmowego Helios SA

Centrum Filmowe Helios SA istnieje od 1992 r. Początkową działalnością spółki było zarządzanie dwoma łódzkimi kinami – Capitolem i Bałtykiem. Dziś Helios znajduje się w czołówce sieci kin w Polsce – 31 obiektów udostępniających 166 ekranów. Patronuje wielu wydarzeniom festiwalowym, filmowym i muzycznym. Helios jest pierwszą siecią kin, która zaproponowała widzom cykle ambitnych projekcji filmowych Kino Konesera.

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

Komisja rewizyjna

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Pozostałe funkcje

Radca Prawny

Pełnomocnik ds. stypendiów