Image Alt

Statut Fundacji

Fundacja SERCE DLA SERC Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Fundacja SERCE DLA SERC Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zapoznaj się z dokumentem opisującym statut fundacji. Jej cele oraz zakres działalności.

Statut Fundacji

Pobierz statut Fundacji w formacie PDF