Image Alt

Misja i cele Fundacji

Fundacja "Serce dla Serc" CSK UM w Łodzi, powstała aby pomóc w rozwoju Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jego bazy diagnostycznej i medycznej.

Misja i cele Fundacji SERCE DLA SERC

Celem działania Fundacji jest:
– realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
– upowszechnianie osiągnięć medycznych i naukowych
– prowadzenie wszelkich inicjatyw o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym.
– pomoc młodym lekarzom w zdobywaniu wszechstronnej wiedzy i poznawaniu
najnowocześniejszych metod leczenia.
Dla pozyskiwania środków i realizacji swoich celów statutowych Fundacja włącza się w różne akcje
społeczne i organizuje eventy charytatywne.