Image Alt

Dzień Dziecka

Roztaczamy pacjentów wszechstronną opieką, zarówno w szpitalu jak i poza nim.

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka Fundacja Serce dla Serc CSK UM w Łodzi obdarowała upominkami dzieci i młodzież przebywającą w Centralnym [...]