Image Alt

Bieżąca działalność

   Bieżąca działalność

2019

 • 28 lutego 2019r. w tzw „tłusty czwartek” zamiast tradycyjnymi pączkami Fundacja obdarowała wszystkich pacjentów szpitala dietetycznymi ciasteczkami Fig Bar, które udało się pozyskać od Firmy HUDSON NAS.

 

 • 16 marca 2019 Fundacja wspólnie z Klinika Kardiologii CSK UM w Łodzi kierowana przez prof. dr hab. n. med. Jarosława Drożdża  w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251- Aula 1000  zorganizowała Konferencję Konsultantów- Kardiologia 2019.Wykładowcy : prof. Jarosław Drożdż, prof. Michał Krejca, prof. Jerzy Krzysztof Wranicz, dr Jan Krekora, wykładowcy przedstawili najnowsze osiągnięcia ze swoich dziedzin. W konferencji uczestniczyli specjaliści z dziedziny kardiologii, lekarze, studenci.

 

 • 22 marca 2019 Fundacja wspólnie z Kliniką Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej UM w Łodzi zorganizowała I Ogólnopolską Konferencja z okazji Światowego Dnia Chorób Reumatycznych u Dzieci. Poza wykładami lekarzy z naszej kliniki, udział wzięli również zaproszeni goście specjaliści: prof. Violetta Opoka-Winiarska z Lublina, prof. Zbigniew Żuber z Krakowa, prof. Włodzimierz Samborski z Poznania. O swoich chorobach i dolegliwościach opowiedziały także dzieci i młodzież, byli pacjenci Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej UM w Łodzi. Dzieci z chorobami reumatycznymi prezentowały również swoje talenty aktorskie, malarskie, artystyczne. Słuchaczami byli specjaliści z dziedziny reumatologii, lekarze, studenci, pacjenci i ich rodziny.

 

 • 14 kwietnia 2019 r. z okazji Świąt Wielkanocnych, Fundacja wspólnie z Lions Club Łódź, przygotowała koncert dla pacjentów, personelu medycznego oraz wszystkich, którzy wspierają Fundację. Koncert odbył się w Centralnym Szpitalu Klinicznym ul Pomorska 251 w Auli Zachodniej. Nasi artyści to szwedzki zespół Lennarta Sandberga. Lennart Sandberg jest członkiem szwedzkiego Lions Club i w ramach tej organizacji pomaga również polskim szpitalom. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki wielkanocne.

 

 • 13 maja 2019r. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Dzięki naszym sponsorom: Joannie Skrzydlewskiej, Firmie Skrzydlewska, Firmie Bielenda, ITD. Collection wszystkie pielęgniarki i pielęgniarze obecni tego dnia na dyżurze otrzymali życzenia, kwiaty i upominki.

 

 • 25 maja 2019r. obchodziliśmy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. W godzinach 10:00-18:00 na Rynku Manufaktury została przeprowadzona rejestracja potencjalnych dawców szpiku oraz popularyzowanie medycyny transplantacyjnej. Były poruszane tematy dotyczące m. in. morfologii krwi oraz zagrożeń związanych z kleszczami. Dla dzieci zostały przewidziane liczne zabawy z animatorami oraz malowanie buziek.

 

 • 1 czerwca 2019r. z okazji Dnia Dziecka Fundacja Serce dla Serc CSK UM w Łodzi obdarowała upominkami dzieci i młodzież przebywającą w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 251

 

 • 8 – 9 czerwca 2019r.  Fundacja uczestniczyła w  Pokazie pracy artystycznej Zespołu Tańca Nowoczesnego AD ASTRA „Serce w Naturze Miasta”, prezentując prace dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Centralnym Szpitalu Klinicznym i Uniwersyteckim Centrum Pediatrii.

 

 • 31 sierpnia 2019r. odbył się IV Piknik dla Dzieci będących pod opieką Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii. Pikniki organizowane są corocznie na terenie szpitala przy ulicy Spornej. Dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych osób, darczyńców i wolontariuszy możemy sprawić tym naszym najmłodszym podopiecznym wiele radości i zabaw.

 

 • 17 – 18 paździrnika 2019r. nasza Fundacja przygotowała i objęła opieką pierwsze spotkanie edukacyjne PRECEPTORSHIP: „TSC – ISTOTNE PROBLEMY KLINICZNE”, które odbyło się w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ulicy Spornej. Gospodarzem merytorycznym była Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego oraz firma Novartis, gośćmi lekarze specjaliści z całej Polski.

 

 • 29 listopada 2019r. odbyła się IV Kolacja Charytatywna Fundacji „Serce dla Serc”. Dochód z IV Kolacji Charytatywnej „Serce dla Serc” przeznaczony został na wsparcie i pomoc dla Kliniki Rehabilitacji Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251. Klinika ta przyjmuje pacjentów i świadczy usługi w zakresie rehabilitacji po ciężkich urazach, operacjach i udarach, ale również pomaga w leczeniu osób ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona.

2020

 • 4 kwietnia 2020 – Konferencja W SERCU ŁODZI elektrokardiologia w pigułce (www.wserculodzi.pl)

 

 • 5 września 2020 – V piknik dla dzieci i rodziców Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii

 

 • 14 listopad 2020 – V Kolacja Charytatywna Serce dla Serc